Om Färe

Färe Montessoriskola 
Färe Montessoriskola är en fristående 1 – 9(10) skola för elever i grundskola och grundsärskola.Verksamheten startades upp 1996 med 66 elever och i dag rymmer skolan ca 150 elever från fem olika kommuner. Vår inriktning är att utveckla metoder, arbetssätt och arbetsformer som tillvaratar varje elevs intresse och förmåga. Här möts skolformerna på lika villkor i ett inkluderande arbetssätt. I vardagens lärandemiljöer får varje elev möjlighet att bruka och utveckla sin begåvning som individ i ett sammanhang.
Skolan drivs av Skolföreningen VÄXTHUSET ek för – ett personalkooperativ, där medlemmarna även arbetar i den dagliga verksamheten. Vår verksamhetsidé är att driva en skola där alla är någon och olikheten ses som en tillgång.
Det viktiga är inte vad du är utan vad du kan bli, det är i det genuina mötet mellan människor som utveckling sker. Ett led i arbetet för att främja goda möten och skapa en god lärandemiljö är att Färe Montessoriskola från HT 17 är en mobilfri skola.

Färe Montessoriskola är mer än skola, I december 2012 öppnades vår förskola i Knislinge och hösten 2018 öppnar vi ytterligare en förskola, denna gång i Broby. På Färe är alla barn allas barn och som en skola mitt i samhället vill vi medverka till att förändra attityder.

För mer information
Kontakta oss på tel.nr 0734455776

eller maila faremontessori@fare.se
Mvh
Rektorn