Verksamhetsberättelse

för Färe Montessoriskolas Föräldraförening år 2018.

Styrelsen

Ordförande: Marie Augeback Rosenqvist
Vice ordförande: Britt Haurum
Kassör: Lina Lyrebrant
Sekreterare: Cecilia Nyberg
Vice sekreterare: Christina Panfalk
Ledamot: Ralf Sjöblom
Ledamot: Natasja Dahlmann

Målsättning/Medlemsantal
Föreningens uppgift är att agera som en stark och betryggande länk mellan skolan och hemmet samt stödja Färe Montessoriskola i dess arbete och utvekling.

Aktiviteter
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under 2013.
Föreningen har under året:
– medverkat i skolans Öppet Hus, Föräldramöte samt Inskolningsdag.
– anordnat den årliga Grillkvällen för skolans personal och familjer.
– organiserat klädinsamling och anordnat 2 st loppis.
– hjälpt till vid skolans arbetsdagar och sålt fika.
– arrangerat insamling av leksaker till skolans elever.
– skänkt blommor till personal och avgångsklass vid skolavslutning.
– bjudit eleverna på glass vid skolstart.
– hjälpt skolan att organisera hjälp till Julbasar.
– deltagit med försäljning på Sibbhults Julmarknad.
– deltagit med försäljning av fika vid Lucia firande.
– hjälpt årskurs 8-9 genom att donera pengar till språkresa.