Medlem i föräldraföreningen

Som förälder är du viktig på Färe!

Färe Föräldraförenings uppgift är att tillsammans med Färe Montessoriskola ge barnen en trygg och positiv skolmiljö.
Genom detta samarbete strävar vi efter att kunna ge barnen en känsla av stöd, stolthet, entusiasm och gemenskap i skolan.
På Färe Montessoriskola blomstar relationer mellan elever, personal, föräldrar och/eller vårdnadshavare, utökade familjer och beskyddare.
Dessa spelar alla en viktig roll i försäkran av våra barns framgång.

Föräldraföreningens uppgift är att agera som en stark och betryggande länk mellan hemmet och skolan. Genom förenade ansträngningar mellan Föräldraförening, och skolpersonal arbetar man kontinuerligt på att stärka alla Färes elever i bland annat deras fysiska, kognitiva, sociala och personliga utveckling. Genom gemensamma aktiviteter och insamlingar är syftet med Färe Föräldraförening att tillsammans med skolan skapa en positiv plats som värnar om våra barns pedagogiska miljö.

För att stärka barnens delaktighet i sin egen skolgång och sin skolmiljö har eleverna möjlighet att be om stöd, hjälp eller ekonomiska bidrag från föräldraföreningen. Det kan vara allt från nya leksaker och fotbollsmål till skolgården, till studiebesök eller resor. Varje inbetald medlemsavgift till Färe föräldraförening bidrar till utveckling och glädje för Färe Montessoriskola och dess elever. En stor del går till evenemang som till exempel skolavslutningen där blommor delas ut till både personal och avslutningselever och till skolstart
där alla barn bjuds på glass. Delaktighet från föräldrar och/eller vårdnadshavare är en väldigt viktig del av skolan, och enligt skolan själva, en förutsättning för att skolan ska kunna drivas vidare. Föräldraföreningens uppgift är att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att lyckas med detta genom vägledning, organisering och stöd. Att vara medlem i föräldraföreningen ger även föräldrar och vårdnadshavare en känsla av samhörighet och den underbara chansen att få hjälpa till att ge barnen en minnesvärd skolgång.
Föräldraföreningens arbete för att göra en bra skola ännu bättre fortsätter från år till år tack vare vårt gemensamma intresse av att ge barnen en så bra start i livet som möjligt.

Ditt medlemskap är ovärderligt.

Ladda ner inbetalningslappen här 

omslagsbild-FFF-höst2