Varför har vi lägerskola?

Övergripande mål och riktlinjer

I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete.

Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

* kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska

organisera och genomföra arbetet så att eleven

* utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar.

Under åren har vi provat det mesta i lägerskola. På hösten eller våren. Varje grupp för sig, några grupper tillsammans, på olika dagar för olika grupper, tillsammans på olika platser, tillsammans på samma plats.
Under olika år har vi lagt upp lägerskolan på olika sätt för att passa våra förutsättningar just då.
Nu tycker vi att vi har hittat ett recept som passar.

De krav vi har haft är:
Att vi vill vara tillsammans alla, på samma plats.
Att vi har tillgång till ett riktigt storkök som vi kan använda.
Att vi byter miljö/naturtyp.
Inte mer än 2 timmars bussresa från Sibbhult.

Eftersom vi är närmare 200 personer som ska ha sängar, är antalet anläggningar som kan ta emot oss med de krav vi har, väldigt få.

Hällevikslägret är en av dessa platser som uppfyller alla våra krav och har dessutom sängplatser.
Vi har varit där i några år nu.

Vi vill också att våra äldre elever är med i planeringen av lägerskolan.
Vi har en grupp med 6 elever som letar recept, omvandlar till 200 portioner, planerar, köper in och lagar den i storköket.
Det finns också en grupp som planerar aktiviteter under de två dagarna.
Med ett skolord kallas detta för EL eller Entreprenöriellt Lärande.

En stor del pengarna som går åt till lägerskolan får vi in på Julbasaren.
Därför är alla elever delaktiga i att vi kan ha en lägerskola.

På grund av omständigheter som vi inte kan rå för, har vi fått flytta fram vår lägeskola en dag i tid, den är tisdag till onsdag 2-3 juni kompdagen har vi kvar på fredagen 5/6, torsdag har fått bli en skoldag där vi kommer att göra något som passar lägertrötta barn.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *