Julbrev

Hej Alla!
Hur detta gick till vet jag knappt, men nu är det inte långt kvar till jullovet! Jag är lika förundrad varje gång detta sker! Hur kan en termin gå så fort?
Det kan bero på allt gott arbete som alla elever har lagt ner under hösten. Det har varit en ytterst intensiv och inspirerande höst med vår IT-satsning, vårt arbete med det entreprenöriella lärandet/Montessori och med allt annat arbete som ett gemensamt strävande. Som rektor ser jag med stolthet på allt som både elever och personal uträttat.
En hel del av arbetet har skett i samverkan med er föräldrar och då i mångt och mycket genom en mycket aktiv styrelse i Färe Föräldrar Förening.
Tack alla!! Utan er – Ingen skola!!

Julavslutning
Vi har officiellt vår julavslutning på fredag den 20/12-13 MEN de som var med och arbetade under Basardagen har denna dag som kompledig.
Det innebär att de flesta av oss har terminens sista dag på torsdagen den 19/12-13. Vi arbetar efter de vanliga skoltiderna och gör det i respektive hemvist tillsammans med mentorn. Bussarna går som vanligt.

De som inte var här under Basardagen går däremot på fredagen den 20/12-13. Vi arbetar även denna dag efter schematiderna.

Fritids
De elever som är komplediga och normalt skulle haft fritids på något av ÖSTRA GÖINGE KOMMUNS fritids fredagen den 20/12-13 erbjuds att vara på Färe under ordinarie skoltid. Detta beroende på att Östra Göinge inte har möjlighet att ta emot fritidsbarnen denna dag innan lunch. Vi behöver veta om detta gäller dig och ditt barn senast måndagen den 16/12-13.
Ring respektive mentor alternativt mig (Jocke) på 0708 34 84 63.

Vårens tider
Vårterminen startar med vanlig dag enligt schema den 8 januari 2014. De läsårstider som skickades ut i samband med skolstart och som finns på Östra Göinge Kommuns hemsida gäller. Dock kommer det att finnas ett par undantag.
1. Den 8 februari har vi öppet hus på skolan. Vi kommer att arbeta som vi gör en vanlig skoldag, bortsett att vi har åskådare! Du, farmor, morfar, grannen och många fler är välkomna. Vi kommer att arbeta från 8,20-11,00. Bussar går som vanligt på morgonen men kommer hem tidigare.

Eleverna är komplediga den 11 april. Inbjudan och mer info kommer via Infomentor! Detta är en obligatorisk skoldag.

2. Hela skolan åker iväg på lägerskola under två dagar, den 3 och 4 juni. Vart och hur är ännu inte bestämt. Det blir ytterligare ett stort EL-projekt. Eftersom vi har lägerskola under natten, får elever och personal kompledigt den 5 juni. Mer info senare via infomentor

Föräldramöte
Vi kommer som vanligt att ha ett föräldramöte. Det kommer vi att ha den 26 februari. Kl. 18,00-20,00 Mer information och inbjudan kommer senare.

Ledigheter
Efter diverse turer om hur gällande lagar och regler ska tolkas har jag fattat följande beslut gällande ledigheter:
Först och främst poängtera att jag är ytterst restriktiv gällande ledigheter. Att vara ledig innebär i mina ögon att man inte gör något skolarbete och därmed i egentlig mening söker dispens från skolplikten. Detta ska givetvis endast ske i undantagsfall.
Exempel på sådan ledighet som kommer att beviljas är besök på sjukhus, habilitering, BuP, tandläkare, begravning etc. Alltså sådan ledighet som är nödvändig för oss alla.
I dessa ledigheter ingår inte semesterresor då dessa kan förläggas under lov etc.

Däremot har jag en betydligt öppnare inställning till att arbeta alternativt både gällande plats, tid och uppgift. Det är ju i sig ett ypperligt tillfälle att lära sig förstå olika människors vilkor i främmande kulturer, att få prova sina språkkunskaper, att få klarhet i olika politiska system att få prova och samla recept på främmande mat, etc. under ex en resa till andra länder.
Jag beviljar därför viss ledighet/alternativ skoltid under vilkor att vårdnadshavare och elever tillsammans med mentor kommer överens om uppgifter och frågeställningar som ska behandlas under resan. Givetvis skrivs arbetsuppgifter och frågeställningar ner.
Vårdnadshavare tar på sig ansvaret att stödja och hjälpa eleven med utförandet av uppgiften. Hur uppgiften ska se ut och hur den ska redovisas bestäms givetvis utifrån enskild elevs förmåga och skolans mål.
Jag är övertygad om att alla då ser mervärdet för eleven att få åka ut på en inspirerande resa och därför hjälps åt att ta ansvaret för respektive del av arbetet.

Med detta önskar vi er alla
God Jul och Gott nytt år

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *